هزینه ثبت نام
1398/11/25

قابل توجه شرکت کنندگان گرامی

هزینه ثبت نام در مسابقه به شرح ذیل می باشد:

هزینه ثبت نام تیم  : 1000000 ریال